Vanaf 2017 kunnen burgers zoveel mogelijk overheidsdiensten online regelen. Veel meer dus dan nu al het geval is. Voor Digitaal 2017, want zo heet het programma, hebben we onder andere een nieuw inlogsysteem nodig. De vraag is: komt dat systeem op tijd? Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé en IDnextplatform-oprichter Robert Garskamp zijn daar niet zo zeker van. Burgers die nu... > Read More
Binnen twee jaar komen er extra checks om in te kunnen loggen op de site van de overheid. Nu gebeurt dat nog met DigiD. De extra maatregelen zijn bedoeld om te controleren of de persoon die inlogt, de juiste persoon is. Dit kan op verschillende manieren, zoals met een ID-kaart met een speciale chip, een moderne smartphone of een USB-stick. De overheid wil de... > Read More
Het nieuwe digitale identificatiesysteem dat de overheid voor het communiceren met burgers ontwikkelt heeft onvoldoende aandacht voor privacy en ook de beveiliging van de inlogmiddelen moet omhoog, zo schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. De overheid en het bedrijfsleven werken samen aan een standaard voor online identificatie, het... > Read More
Op donderdag 29 september van 13.00 tot 16.00 uur spreekt de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over eID, het stelsel dat het voor burgers en bedrijven mogelijk maakt om zich elektronisch te identificeren bij de overheid. Bij het loket van een overheidsinstelling, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, moet iemand in veel gevallen zijn of haar paspoort of rijbewijs laten... > Read More
PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug heeft er een hard hoofd in of de nieuwe veilige inlogmethode eID, opvolger van DigiD, wel in 2017 wordt ingevoerd, zoals al jaren wordt beloofd. ‘Ik vond invoering in 2017 in 2012 al heel ambitieus.’ Kennisniveau niet op peil Reden voor haar ongerustheid is dat pilots met eID nog niet zijn begonnen of afgerond en nog een evaluatie... > Read More
Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in 2017 hun zaken met de overheid digitaal af kunnen handelen. Burgers en bedrijven moeten dan digitaal hun identiteit kunnen aantonen. Omdat de huidige middelen daarvoor – zoals DigiD – te kwetsbaar zijn, treft het kabinet op dit moment voorbereidingen om te komen tot een nieuw stelsel voor digitale identificatie en authenticatie... > Read More
Minister Blok heeft de Tweede Kamer geïnformeerd per brief over de verdere ontwikkeling van de infrastructuur voor digitaal inloggen en identificeren, het "eID beleid"., samengevat in de ‘Impuls eID’. Binnenkort volgt een gesprek met de Tweede Kamer  over de aangekondigde koers. De verwachting is dat overheidsorganisaties vanaf 2017 overgaan op de nieuwe manieren van inloggen. Inloggen bij overheidsorganisaties moet veilig,... > Read More
Minister of Finance Ravi Karunanayaka says a national identity card equipped with state of art technology will be issued to the public from next year.  The existing national identity cards will be turned to electronic cards under the programme.  All the information relating to the individuals will be included in them.  The electronic identity card will be issued to... > Read More
Scholen hebben via Entree Federatie toegang tot een steeds groter aanbod aan digitale leermiddelen en diensten, want steeds meer aanbieders sluiten zich aan. In het begin van het schooljaar 2015 - 2016 groeide het aantal aangesloten aanbieders met 37 procent. In totaal zijn nu 97 aanbieders van digitaal leermateriaal aangesloten, waaronder grote uitgevers als Malmberg, Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Deviant. Ook... > Read More