De Tweede Kamer vreest dat de belastinggegevens van gebruikers van de banken-DigiD niet goed beveiligd zijn. De VVD, PvdA, CDA en D66 zetten vraagtekens bij de veiligheid van het inlogsysteem IDIN waarmee banken hun cliënten de kans geven ook in te loggen bij de Belastingdienst en webwinkels. De partijen vinden dat er eerst een wettelijke regeling moet komen om de veiligheid van nieuwe... > Read More
Vorige week kondigden de Nederlandse banken aan dat hun eigen inlogdienst iDIN aan meer organisaties en webwinkels beschikbaar wordt gesteld, wat bij sommige internetgebruikers voor privacyvragen zorgde. Met iDIN is het mogelijk om via de bank bij webwinkels en instellingen in te loggen. Betaalvereniging Nederland laat nu weten dat met iDIN er geen financiële gegevens... > Read More
De businesscase van het eID-stelsel, de nieuwe standaard voor veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid, heeft een positief resultaat opgeleverd. Onderzoeksbureau Ecorys concludeert dat het verstandig is om in het project te investeren. Het onderzoek levert daarmee voor het kabinet geen nieuwe inzichten op, waardoor volgende stappen genomen kunnen worden. De structurele kosten van het eID-stelsel zijn... > Read More
Vanaf 2017 kunnen burgers zoveel mogelijk overheidsdiensten online regelen. Veel meer dus dan nu al het geval is. Voor Digitaal 2017, want zo heet het programma, hebben we onder andere een nieuw inlogsysteem nodig. De vraag is: komt dat systeem op tijd? Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé en IDnextplatform-oprichter Robert Garskamp zijn daar niet zo zeker van. Burgers die nu... > Read More
Binnen twee jaar komen er extra checks om in te kunnen loggen op de site van de overheid. Nu gebeurt dat nog met DigiD. De extra maatregelen zijn bedoeld om te controleren of de persoon die inlogt, de juiste persoon is. Dit kan op verschillende manieren, zoals met een ID-kaart met een speciale chip, een moderne smartphone of een USB-stick. De overheid wil de... > Read More
Het nieuwe digitale identificatiesysteem dat de overheid voor het communiceren met burgers ontwikkelt heeft onvoldoende aandacht voor privacy en ook de beveiliging van de inlogmiddelen moet omhoog, zo schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. De overheid en het bedrijfsleven werken samen aan een standaard voor online identificatie, het... > Read More
Op donderdag 29 september van 13.00 tot 16.00 uur spreekt de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over eID, het stelsel dat het voor burgers en bedrijven mogelijk maakt om zich elektronisch te identificeren bij de overheid. Bij het loket van een overheidsinstelling, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, moet iemand in veel gevallen zijn of haar paspoort of rijbewijs laten... > Read More
PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug heeft er een hard hoofd in of de nieuwe veilige inlogmethode eID, opvolger van DigiD, wel in 2017 wordt ingevoerd, zoals al jaren wordt beloofd. ‘Ik vond invoering in 2017 in 2012 al heel ambitieus.’ Kennisniveau niet op peil Reden voor haar ongerustheid is dat pilots met eID nog niet zijn begonnen of afgerond en nog een evaluatie... > Read More
Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in 2017 hun zaken met de overheid digitaal af kunnen handelen. Burgers en bedrijven moeten dan digitaal hun identiteit kunnen aantonen. Omdat de huidige middelen daarvoor – zoals DigiD – te kwetsbaar zijn, treft het kabinet op dit moment voorbereidingen om te komen tot een nieuw stelsel voor digitale identificatie en authenticatie... > Read More